ธาตุอาหารพืช

สรุปวิธีสังเกตอาการของพืชที่ขาด ธาตุอาหาร

ธาตุอาหารพืช ที่มีปัญหา ดูจากใบว่าเป็นที่ใบไหน ใบอ่อน หรือ ใบแก่

ดูจากอาการที่แสดงออกทางใบว่าเป็นลักษณะไหน

 • การบกพร่องของเนื้อเยื่อ สีขาง เปลี่ยนสี ซีดเหลือง
 • การตายเฉพาะส่วนของเนื้อเยื่อ เป็นแผล ตุ่ม รอยด่าง เป็นดวง
 • เสียรูปทรง

สั่งเกตบริเวนที่เกิดอาการ

 • กระจายทั่วใบ
 • ระหว่างเส้นใบ
ดูสรุปสุดท้ายว่าขาดธาตุอะไร

ธาตุอาหารพืช

ตัวอย่างใบไม้ที่ขาด ธาตุอาหาร

 • ตัวอย่างเป็นใบอ่อน
 • มีการบกพร่องของเนื้อเยื่อโดย สีจาง ซีดเหลือง
 • ซีดจางกระจายทั่วใบ
วิเคราะห์ได้ว่าขาดธาตุ Fe และหรือ S

ธาตุอาหารพืช

ตัวอย่างใบไม้ที่ขาด ธาตุอาหาร

 • ตัวอย่างเป็นใบอ่อน
 • มีการบกพร่องของเนื้อเยื่อ โดยสีจาง ซีด
 • เกิดขึ้นระหว่างเส้นใบ
วิเคราะห์ได้ว่าขาดธาตุ Zn และหรือ Mn

ตัวอย่างใบไม้ที่ขาด ธาตุอาหาร

 • ตัวอย่างเป็นใบอ่อน
 • มีการตายเฉพาะส่วนของเนื้อเยื่อ โดยเป็นแผล เป็นดวง
 • เกิดขึ้นทั่วทั้งใบ
วิเคราะห์ได้ว่าขาดธาตุ Ca B และหรือ Cu

ธาตุอาหารพืช

ตัวอย่างใบไม้ที่ขาด ธาตุอาหาร

 • ตัวอย่างเป็นใบอ่อน
 • เสียรูปทรง
 • เกิดขึ้นทั่วทั้งใบ
วิเคราะห์ได้ว่าขาดธาตุ Mo Zn และหรือ B

ธาตุอาหารพืช

ตัวอย่างใบไม้ที่ขาด ธาตุอาหาร

 • ตัวอย่างเป็นใบแก่
 • มีการบกพร้องของเนื้อเยื่อใบ โดยสีจาง ซีดเหลือง
 • ซีดจางระหว่างเส้นใบ
วิเคราะห์ได้ว่าขาดธาตุ Mg และหรือ Mn

ปุ๋ยและอาหารพืช


ธาตุอาหารพืช

ตัวอย่างใบไม้ที่ขาด ธาตุอาหาร

 • ตัวอย่างเป็นใบแก่
 • มีการตายเฉพาะส่วนของเนื้อเยื้อ โดยเป็นแผล เป็นดวง
 • บริเวณปลายใบ และขอบใบ
วิเคราะห์ได้ว่าขาดธาตุ P และหรือ K

ธาตุอาหารพืช

ตัวอย่างใบไม้ที่ขาด ธาตุอาหารพืช

 • ตัวอย่างเป็นใบแก่
 • มีการบกพร่องของเนื้อเยื้อใบ โดยเปลี่ยนสีเป็นสีแดง
 • เปลี่ยนสีแดงระหว่างเส้นใบ
วิเคราะห์ได้ว่าขาดธาตุ Mg และหรือ Mn