วิธีปลูกกัญชา

วิธีปลูกกัญชา

วิธีปลูกกัญชา มีหลายวิธีโดยแบ่งแยกตามสภาพแวดล้อมในการปลูก วัสดุที่ใช้ในการปลูกซึ่งแต่ละวิธีจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ผู้ปลูกควรศึกษาทำความเข้าใจในวิธีการปลูกแบบต่างๆ ก่อนที่จะลงมือปลูกจริง เพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเองให้มากที่สุด ช่วงแรกของบทความนี้จะพูดถึงวิธีการปลูกแบบต่างๆแบบกว้างๆ เพื่อให้ผู้ปลูกเห็นภาพรวมของวิธีการต่างๆได้ง่ายไม่สับสน และจะลงรายละเอียดการปลูกในแต่ละวิธีต่อไป

วิธีปลูกกัญชาแบ่งแยกตามสภาพแวดล้อมการปลูก

1. วิธีปลูกกัญชากลางแจ้ง (Outdoor) เป็นวิธีที่เริ่มต้นง่ายที่สุด แค่มีพื้นที่ว่าง ก็ลงมือปลูกได้เลย วิธีนี้อาศัยปัจจัยการผลิตจากธรรมชาติเป็นหลัก จึงควบคุมสภาพแวดล้อมได้ยาก ต้องรอพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อให้ได้รับแสงในการสังเคราะห์แสง และเนื่องจากกัญชาเป็นพืชวันสั้นจึงต้องรอฤดูหนาวเพื่อให้เป็นวันสั้นและอากาศเย็น ต้นกัญชาถึงจะออกดอก ซึ่งหมายความว่าใน 1 ปี ต้นกัญชาที่ปลูกกลางแจ้งจะให้ผลผลิตเพียง 1 รอบเท่านั้น

วิธีปลูกกัญชา
ต้นกัญชาที่ปลูกกลางแจ้ง | Grow Cannabis Outdoors
ต้นกัญชาที่ปลูกกลางแจ้ง | Grow Cannabis Outdoors

วิธีปลูกกัญชากลางแจ้ง ( Outdoor ) ยังมีปัญหาจากแมลงศัตรูพืชต่างๆ ที่จะมารบกวนทำให้ผลผลิตตกต่ำจนถึงขั้นสูญเสียผลผลิตทั้งหมดได้ และการปลูกกัญชาในประเทศไทยยังเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย หากทำการปลูกกลางแจ้งจะมีความเสี่ยงต่อการถูกจับดำเนินคดีอีกด้วย การปลูกกัญชากลางแจ้งนั้นถ้ามีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการ การปลูกกลางแจ้งก็สามารถให้ผลผลิตปริมาณมากเช่นกัน จะเห็นได้ว่า วิธีปลูกกัญชากลางแจ้งนั้นเป็นวิธีที่เริ่มต้นง่ายแต่จบยากและมีความเสี่ยงสูง

แมลงศัตรูพืช | Insects Cannabis
แมลงศัตรูพืช | Insects Cannabis
แมลงศัตรูพืช | Insects Cannabis
แมลงศัตรูพืช | Insects Cannabis

2. วิธีปลูกกัญชา ในร่ม (Indoor) เป็นวิธีที่เริ่มต้นได้ยาก เพราะต้องใช้อุปกรณ์มาก วิธีนี้อาศัยปัจจัยการผลิตจากการสร้างขึ้นของมนุษย์เป็นหลัก โดยจะปลูกกัญชาในบ้าน ในโรงเรือน หรือในเต็นท์ปลูก เป็นระบบปิด อาศัยแสงแดดเทียมจากไฟปลูกต้นไม้ ทำให้สามารถควบคุมชั่วโมงการรับแสงของต้นกัญชาได้ บังคับให้กัญชาออกดอกเมื่อไหร่ก็ได้ ใน 1 ปีจึงสามารถปลูกได้หลายรอบ ควบคุมอุณหภูมิโดยใช้เครื่องปรับอากาศ

จึงทำให้อากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตตลอดการปลูก และยังสามารถควบคุมความชื้นป้องกันการเกิดเชื้อราได้เป็นอย่างดี มีการเติมคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยในการสร้างอาหารของต้นกัญชาทำให้ได้ผลผลิตปริมาณมากขึ้น วิธีปลูกกัญชาในร่ม ที่เป็นระบบปิดปลอดภัยจากแมลงศัตรูพืชเป็นอย่างมาก เพราะระบบปิดทำให้แมลงไม่สามารถเข้ามารบกวนต้นกัญชาได้ และการปลูกกัญชาในระบบปิดทำให้ลับหูลับตาปลอดภัยจากการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ วิธีการนี้จึงเป็นที่นิยมปลูกกันมาก

ปลูกในร่ม | Indoor Cannabis
ปลูกในร่ม | Indoor Cannabis
วิธีปลูกกัญชา
ปลูกในร่ม | Indoor Cannabis

ไฟปลูกกัญชา

ไฟปลูกกัญชา | Grow Light Promini
ไฟปลูกกัญชา | Grow Light Smartboard
ไฟปลูกกัญชา | Grow Light SmartPro

บทความที่เกี่ยวข้อง วิธีเลือกไฟปลูกต้นไม้

วิธีปลูกกัญชา
เต็นท์ปลูกกัญชา | Grow Tent

เต็นท์ปลูกกัญชา

เต็นท์ปลูกกัญชา ช่วยป้องกันแมลงรบกวน ป้องกันแสงจากไฟปลูกกัญชาออกมารบกวนภายนอก และยังช่วยป้องกันแสงจากภายนอกเข้าไปรบกวนต้นกัญชาช่วงทำดอก

ช่วยให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในได้ง่ายขึ้น ควรเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่และจำนวนต้นกัญชาที่ปลูก

ตู้ปลูกกัญชา

ตู้ปลูกกัญชา เป็นตู้ที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะออกแบบตามความต้องการของผู้ปลูก หากผู้ปลูกสามารถทำตู้ปลูกเองได้จะช่วยให้ประหยัดต้นทุนลงได้มาก และได้ตู้ที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด

ตัวอย่างตู้นี้ ใช้โฟมทำผนังตู้เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอก เพราะในตู้มีการปรับอุณหภูมิด้วยเครื่องปรับอากาศ หากใช้เต็นท์ปลูกทั่วไปจะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักกว่าตู้ที่มีฉนวนกันความร้อน

วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
ตู้ปลูกกัญชา | Grow Box

วิธีปลูกกัญชา แบ่งแยกตามวัสดุที่ใช้ในการปลูก

1. วิธีปลูกกัญชาแบบใช้ดิน เป็นวิธีที่เริ่มต้นได้ง่าย แค่มีภาชนะใส่ดินก็ลงมือปลูกได้แล้ว แต่การที่จะปลูกให้ประสพความสำเร็จได้ผลผลิตดีนั้นทำได้ยากมาก เพราะเราไม่รู้ว่าในดินมีอะไรอยู่บ้าง มีธาตุอาหารที่พืชต้องการหรือไม่ มีธาตุที่เป็นพิษต่อพืชหรือไม่ ดินบางแห่งอาจจะมีโลหะหนักเจือปนอยู่

ซึ่งต้นกัญชานั้นสามารถดูดซับโลหะหนักจากดินมาเก็บไว้ในต้นได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจะทำให้ผลผลิตจากกัญชาต้นนั้นปนเปื้อนโลหะหนักซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ หากต้องการหาว่ามีธาตุอะไรอยู่ในดินบ้างจำเป็นต้องส่งดินนั้นไปตรวจในห้องแลปที่รับตรวจสอบดิน ก็จะทราบว่ามีธาตุอะไรอยู่ในดินบ้าง ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจ

วิธีปลูกกัญชา
ปลูกกัญชาด้วยดิน | Plant with soil
วิธีปลูกกัญชา
ปลูกกัญชาด้วยดิน | Plant with soil

2. วิธีปลูกกัญชา แบบไม่ใช้ดิน เป็นวิธีที่เริ่มต้นได้ยากเพราะต้องใช้อุปกรณ์เยอะ แต่เป็นวิธีที่ให้ผลผลิตสูงและเร็วกว่าการปลูกในดิน และเนื่องจากวิธีการนี้ไม่ใช้ดิน จึงปลอดภัยจากสารปนเปื้อนโลหะหนัก โรคและแมลงต่างๆที่มากับดินซึ่งจัดว่าเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยมาก โดยวิธีปลูกกัญชาแบบไม่ใช้ดินนั้นยังสามารถแบ่งย่อยออกได้อีก 2 ชนิดคือ

2.1 ปลูกในน้ำ หรือที่เรียกกันว่าการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ วิธีนี้รากของต้นกัญชาจะแช่อยู่ในน้ำที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารในอัตราส่วนที่ต้นกัญชาต้องการ มีการเติมอากาศในสารละลายธาตุอาหารตลอดเวลาเพื่อให้รากของต้นกัญชาได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ

ิbaby cannabis
ปลูกแบบไม่ใช้ดิน | Soilless Culture
รากกัญชา
รากแช่ในน้ำ | Root in water
ปลูกในวัสดุปลูก | Plant in substrate

2.2 ปลูกในวัสดุปลูกที่ไม่ใช่ดิน เช่น ขุยมะพร้าว ทราย เพอร์ไรท์ ไฮโดรตอน วิธีนี้รากของต้นกัญชาจะอาศัยวัสดุปลูกในการยึดให้ต้นกัญชามั่นคง โดยอาศัยน้ำและธาตุอาหารจากสารละลายธาตุอาหารเช่นเดียวกับข้อ 2.1 ในการเจริญเติบโต

เริ่มต้นปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์

ก่อนที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีปลูกกัญชา แบบไฮโดรโปนิกส์ จะขอกล่าวถึงระบบไฮโดรโปนิกส์ในภาพรวมทั้งหมดของก่อน เพื่อให้ผู้อ่านที่ต้องการไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจะได้เข้าใจชื่อเรียกต่างๆของระบบนี้

การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน มาจากภาษาอังกฤษว่า Soilless Culture (ซอยเลส คัลเจอร์) มีชื่อเรียกภาษาไทยหลายอย่าง เช่น การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกพืชในน้ำ การปลูกพืชในวัสดุปลูก(ที่ไม่ใช่ดิน)

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน จำแนกตามลักษณะการปลูกได้ 3 แบบ คือ…

1. ซับสเตรท คัลเจอร์ (Substrate Culture) เป็นการปลูกพืชลงบนวัสดุปลูกชนิดต่างๆที่ไม่ใช่ดิน เช่น กรวด ทราย เพอร์ไรท์ ขุยมะพร้าวเป็นต้น โดยพืชจะได้รับธาตุอาหารจากการรดหรือราดด้วยสารละลายธาตุอาหารพืช วัสดุปลูกมีหน้าที่ให้รากแพร่กระจายเพื่อพยุงลำต้น และดูดซับสารละลายเก็บไว้ให้พืชเท่านั้น วัสดุปลูกไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามที่ไม่ใช่ดิน เรียกรวมๆว่า ซับสเตรท

วิธีปลูกกัญชา
กัญชาปลูกในไฮโดรตอน | Hydroton Cannabis
วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
ฟิลเลย์ปลูกในเพอร์ไรท์ | Frillice with Perlite
วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
สตอเบอรีปลูกในไฮโดรตอน | Hydroton Strawberry
วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
กัญชาปลูกในไฮโดรตอน | Hydroton Cannabis

2. ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้วัสดุปลูก คือปลูกพืชโดยให้รากพืชสัมผัสกับสารละลายธาตุอาหารโดยตรง คำว่า Hydroponics มาจากภาษากรีด 2 คำคือ Hydro หมายถึงน้ำ และ Ponos หมายถึง งาน ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วหมายถึงการทำงานของน้ำ(สารละลายธาตุอาหาร)

กรีนโอ๊คไฮโดรโปนิกส์ | Green aok Hydroponic
ฟิลเลย์ไฮโดรโปนิกส์ | Frillice Iceberg Hydroponic

3. แอโรโปนิกส์ Aeroponics เป็นการปลูกแบบไม่ใช้วัดสุปลูก และรากไม่แช่อยู่ในน้ำ ระบบนี้รากจะลอยอยู่ในอากาศ และจะใช้วิธีสเปรย์สารละลายเป็นละอองเพื่อให้พืชได้รับสารอาหาร

ระบบนี้รากจะรับออกซิเจนได้ตลอดเวลาทำให้ระบบรากแข็งแรงมาก เป็นระบบที่โตไวที่สุด แต่มีปัญหาจุกจิกมากที่สุด การปลูกกัญชาจะไม่นิยมระบบนี้ เนื่องจากกัญชามีรากเยอะ ทำให้สเปรย์สารละลายได้ไม่ทั่วถึง

วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
ผักชีแอร์โรโปรนิกส์ | Coriander Aeroponics

วิธีปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ยังจำแนกตามวิธีการให้สารละลายธาตุอาหารพืชได้อีกหลายแบบคือ..

1. ให้สารละลายธาตุอาหารพืชผ่านรากเป็นฟิล์มบางๆ ( Nutrient Film Technique , NFT ) เป็นการให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชที่อยู่ในรางปลูก เป็นฟิล์มน้ำบางๆ อัตราไหลประมาณ 1-4 ลิตรต่อนาที ทำให้รากพืชบางส่วนสัมผัสกับอากาศ

เป็นระบบที่ได้รับความนิยมในการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ในระบบใหญ่ ซึ่งฟาร์มผักสลัดทั่วไปนิยมใช้ระบบนี้ ข้อเสียของระบบนี้คือเมื่อไฟดับ จะไม่มีสารละลายธาตุอาหารเหลืออยู่ในราง หากไฟดับนานอาจทำให้ผักตายได้ ระบบนี้นิยมปลูกผักสลัด

เรดโอ๊ค NFT ใช้ Masaki LED | Red oak NFT Masaki LED Perform
ร็อคเก็ต NFT | Rocket Nutrient Film Technique

2. ให้สารละลายธาตุอาหารพืชผ่านรากในระดับน้ำลึก (Deep Flow Technique DFT, Deep Water Culture DWC) ระบบนี้รากพืชจะแช่อยู่ในน้ำที่ลึกกว่าระบบ NFT เป็นการแก้ปัญหาเมื่อเกิดไฟดับ รากพืชก็ยังคงแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารทำให้พืชได้รับน้ำและธาตุอาหารอย่างต่อเนื่อง

เป็นระบบที่นิยม DIY กันมากที่สุดเพราะไม่ยุ่งยาก ระบบนี้นิยมปลูกพืชที่มีระบบรากลึก มีรากเยอะ หากใช้ปั๊มลมช่วยเติมออกซิเจนให้กับสารละลาย จะทำให้พืชโตเร็วยิ่งขึ้น ซึ่ง นักปลูกกัญชานิยมใช้ ระบบนี้มากที่สุด

มะเขือเทศน้ำลึก DFT | Tomato Deep Flow Technique DFT
วิธีปลูกกัญชา
ภายในรากน้ำลึก DFT | Inside Root Deep Flow Technique DFT
ภายในรากเติมอากาศ DFT | Inside Root Air Fill Deep Flow Technique DFT

3. ให้สารละลายธาตุอาหารพืชผ่านรากในระดับน้ำลึก และสามารถปรับระดับน้ำได้ (Dynamic Root Floating Technique, DRFT) เหมือนกับระบบ DFT

แต่ระบบนี้สามารถปรับระดับความสูงของสารละลายธาตุอาหารได้ ระบบนี้เป็นการเอาข้อดีของ NFT และ DFT มารวมกัน คือ รากพืชบางส่วนสามารถสัมผัสกับอากาศได้ เมื่อไฟดับรากพืชก็ยังคงแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหาร

DRFT ปรับระดับน้ำได้ | DRFT Adject Water Control
DRFT ปรับระดับน้ำได้ | DRFT Adject Water Control

หลังจากทำความเข้าใจระบบการปลูกพืชแบบไร้ดินในเบื้องต้นแล้ว ต่อไปจะแนะนำ วิธีปลูกกัญชา แบบไฮโดรโปนิกส์

วิธีปลูกกัญชา แบบไฮโดรโปนิกส์

วางแผนการปลูก

วิธีปลูกกัญชา แบบไฮโดรโปนิกส์ ในบทความนี้ใช้วิธีปลูกแบบผสม คือใช้ทั้งระบบซับสเตรทร่วมกับระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้ถังด้านบนใส่วัสดุปลูก ถังด้านล่างใส่สารละลายธาตุอาหาร ปลูกในตู้ปลูกควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

กัญชาที่ปลูกเป็นกัญชาพันธุ์ Black D.O.G 85% Indica 15% Sativa ระยะเวลาทำใบ 8 สัปดาห์ ทำดอก 8 สัปดาห์

ระบบผสมซับสเตรทและไฮโดรโปนิกส์ | Substrate And Hydroponic System Mix

เตรียมอุปกรณ์

สร้างตู้ปลูกกัญชาขนาด 85 x 125 x 110 (ลึก x กว้าง x สูง) ขนาดของตู้ปลูกไม่จำเป็นต้องเท่ากับที่กล่าวมา ให้ทำขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก แต่ความสูงของตู้ไม่ควรต่ำกว่า 110 cm. เพราะเมื่อต้นกัญชาออกดอก ต้นจะยืดสูงขึ้นจนติดเพดานตู้ได้ หากไม่สะดวกทำตู้ปลูกสามารถใช้เต็นท์ปลูกแทนได้

วิธีปลูกกัญชา
ตู้ปลูกกัญชา DIY | Cannabis Box DIY
ตู้ปลูกกัญชา DIY | Cannabis Box DIY

โครงตู้ทำจากอลูมิเนียมอบขาว 1 x 1 นิ้ว ตัดตามขนาด ประกอบด้วยข้อต่อเอนกประสงค์ และใช้โฟมหนา 1 นิ้วทำผนังทุกด้าน

วิธีปลูกกัญชา
ตัดอลูมิเนียมทำโครงตู้ | Aluminum cutting to make cabinet frames
วิธีปลูกกัญชา
ข้อต่ออเนกประสงค์ | Universal joint
วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
ตู้ปลูกกัญชา | Cannabis Box

บุผนังตู้ปลูกทุกด้านด้วยแผ่นสะท้อนแสง หรือใช้ผ้าห่มอวกาศ ติดตั้งแอร์เคลื่อนที่ขนาด 6,000 btu ติดตั้งหลอดไฟ และจัดวางถังสารละลายธาตุอาหาร

วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
ถังสารละลาย และเซนเซอร์ต่างๆ | Solution tanks and sensors

ที่ถังสารละลาย ติดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ EC PH พัดลม วาล์วเติมน้ำอัตโนมัติ ปั๊มน้ำและท่อน้ำ

วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
ถังปลูกซับสเตรท | Substrate planting tank

ติดตั้งถังปลูกซ้อนบนถังสารละลาย และเดินท่อน้ำจากปั๊มด้านล่างขึ้นมาที่ถังปลูกเพื่อจ่ายปุ๋ยให้กับต้นกัญชา ติดเซนเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิบริเวณรากกัญชา

เติมวัสดุปลูก | Fill planting substrate

เติมวัสดุปลูกใส่ถังปลูกจนเต็ม ในที่นี้ใช้เม็ดไฮโดรตอนเป็นวัสดุปลูก ไฮโดรตอนทำมาจากดิน เผาที่ความร้อนสูงจนเม็ดดินเผาเกิดรูพรุนไม่เหลือสภาพความเป็นดิน

น้ำหนักเบามีความคงทนสูง สามารถใช้ซ้ำได้หลายรอบ ไฮโดรตอนมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น เม็ดดินเผา หรือป๊อบเปอร์ มีเม็ดหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
กล่องโดสซิ่ง ปุ๋ยและกรด | Dosing box, Fertilizer and acid

ติดตั้งกล่องโดสซิ่ง ปุ๋ยและกรด สำหรับปรับค่า EC PH อัตโตมัติ

วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
ถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และวาล์ว | Carbon dioxide tank

ติดตั้ง ถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกจวัดแรงดัน วาล์วปรับอัตราการไหล และโซลินอยด์วาล์วควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัติ

ระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ

กล่องควบคุม ESP32 | Controller Box EPS32
วิธีปลูกกัญชา
ตู้ปลูกและกล่องควบคุม | Planting cabinet controller box
วิธีปลูกกัญชา
หน้าจอสแดงผล | Monitor Screen

ติดตั้งกล่องควบคุม และเชื่อมต่อสายไฟ สายเซนเซอร์ต่างๆเข้าที่กล่องควบคุม ซึ่งกล่องควบคุมนี้เลือกใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 โดยกล่องนี้จะควบคุมการทำงานทุกอย่างของตู้ปลูกดังต่อไปนี้

 • ควบคุมเวลาการเปิดปิดไฟ LED
 • ควบคุมอุณหภูมิ
 • ควบคุมความชื้น
 • ควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2
 • ควบคุมความเข้มข้นปุ๋ย EC
 • ควบคุมควมเป็นกรดด่างของปุ๋ย pH
 • ควบคุมการจ่ายสารละลาย
 • วัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด
 • รับคำสั่งการทำงานจากมือถือ
 • ส่งค่าต่างๆเข้าเซฟเวอร์ Blynk เพื่อดูสถานะการทำงานผ่านมือถือ
 • ส่งค่าต่างๆเข้าเซฟเวอร์ ผ่านทาง MQTT เพื่อเก็บข้อมูลใน InfluxDB และนำไปสร้าง Dashboard เพื่อดูสถานะและรายงานผลต่างๆผ่านทาง Grafana ต่อไป
วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
หน้าจอแสดงผลทาง PC ด้วยโปรแกรม Grafana | PC Display screen with Grafana
วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
แสดงผลผ่านมือถือ | Display via mobile phone
วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
ข้อต่ออเนกประสงค์ | Universal joint
วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์

ลงมือปลูก

เลือกสายพันธุ์กัญชาที่ต้องการปลูก ในบทความนี้ใช้กัญชาพันธุ์ Black D.O.G 85% Indica 15% Sativa เป็นเมล็ดเพศเมีย ผู้ปลูกควรซื้อเมล็ดจากแหล่งที่เชื่อถือได้

มีอัตราการงอกสูง และควรใช้เมล็ดเพศเมีย เพราะหากใช้เมล็ดสุ่มเพศ อาจทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์หากถึงเวลาแสดงเพศแล้วได้กัญชาเพศผู้ เพราะกัญชาที่มีสารสำคัญสูงคือกัญชาเพศเมีย

Link: สายพันธุ์กัญชามีอะไรบ้าง

วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
เมล็ดกัญชา | Cannabis seeds

ช่วงเพาะเมล็ดใช้น้ำเปล่าไม่ต้องผสมปุ๋ย ตั้งค่าระบบให้ปั๊มจ่ายน้ำผ่านเมล็ดทุก 10 นาที อุณหภูมิตอนเปิดไฟ 25 องศา ความชื้น 70% VPD 0.94 kPa อุณหภูมิตอนปิดไฟ 23 องศา ความชื้น 75% VPD 0.7 kPa

วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
ตั้งกล้องถ่ายภาพ ไทม์แลปส์ | Set up a time-lapse camera
วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
เริ่มเพาะเมล็ด | Start planting seed

เมล็ดไม่จำเป็นต้องแช่น้ำสามารถนำมาปลูกได้เลย ใส่เมล็ดลงไปในวัสดุปลูกที่เตรียมไว้ ควรกดเมล็ดให้จมลงในวัสดุปลูกลึกเท่ากับความหนาของเมล็ด (ในบทความนี้ไม่ได้กดเมล็ดลงในวัสดุปลูก)

วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
เมล็ดเริ่มงอก | Seed began to germinate

หลังจากลงเมล็ดได้ 3 วัน จะเริ่มเห็นรากงอกออกมาตามรูป

วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
ใบแท้ขยายใหญ่ขึ้น | Real leaves are enlarged

วันที่ 6 ใบแท้เริ่มขยายใหญ่ขึ้น ในรูปจะเห็นต้นเอียงเนื่องจากไม่ได้ฝังเมล็ดลงไปในวัสดุปลูก จึงทำให้รากดันลำต้นขึ้นมาจนทำให้ต้นกัญชาเอียง

วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
จัดลำต้นให้ตรง | Straighten the trunk

จัดระเบียบต้นกัญชาใหม่โดยทำให้รากกัญชาลงไปในวัสดุปลูก และจัดลำต้นให้ตรง

เริ่มให้ปุ๋ยโดยตั้งค่าระบบอัตโนมัติควบคุมความเข้มข้นของสารละลายโดยให้ค่า EC อยู่ที่ 800 us/cm และ pH ที่ 6.2 ให้มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ หากผู้ปลูกไม่มีระบบควบคุมค่า EC และ pH อัตโนมัติ ควรจะทำการเช็คค่าสารละลายทุกวันหากมีความผิดพลาดจะได้แก้ไขได้ทัน เพราะหัวใจสำคัญของ วิธีปลูกกัญชา แบบไฮโดรโปนิกส์คือการควบคุม สารละลายธาตุอาหาร

วิธีเติมปุ๋ย

ให้เติมทั้งปุ๋ย A และ B ในปริมาณเท่ากัน เช่นเติมปุ๋ย A 5 cc. ก็จะต้องเติมปุ๋ย B 5 cc. เช่นกัน โดยเติมปุ๋ย A และคนให้เข้ากัน หลังจากนั้นจึงจะเติมปุ๋ย B  รอสักพักให้สารละลายเข้ากันทั้งระบบ จึงวัดค่า EC ให้ได้ตามต้องการ หากค่า EC ต่ำกว่าที่ต้องการให้เติมปุ๋ยเพิ่ม หากค่า EC สูงกว่าที่ต้องการ ให้ถ่ายสารละลายออก และเติมน้ำเพิ่ม ผสมปุ๋ยจนได้ค่าที่ต้องการ

วิธีเติมกรด

ทำการเติมกรดเมื่อค่า pH สูงกว่าที่กำหนด โดยใช้กรดไนตริกในการลดค่า pH เนื่องจากเมื่อกรดไนตริกเจือจางกับน้ำ จะให้ธาตุไนโตรเจนออกมา ซึ่งเป็นธาตุที่พืชนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้ จึงไม่มีอันตรายตกค้างใดๆ หากค่า pH สูงกว่าที่ต้องการให้เติมกรดไนตริก ทีละน้อยๆ และวัดบ่อยๆ ไม่ควรใช้กรดเข้มข้นเติมในสารละลายโดยตรง เพราะจะทำให้รากพืชเสียหายได้ ควรเจือจางกรดไนตริกก่อนแล้วจึงเติมในถังสารละลาย

โดยปกติเมื่อปลูกไปเรื่อยๆค่า pH ในถังสารละลายจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องหมั่นตรวจเช็คและปรับค่า pH ด้วยการเติมกรดอยู่ตลอด หากเมื่อปลูกแล้วสารละลายมีค่า pH ลดลงเองแสดงว่าระบบมีความผิดปกติ หรืออาจใช้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียมากเกินไป เป็นสาเหตุของการเกิดรากเน่าได้

มิเตอร์วัดค่า EC pH

มิเตอร์วัดค่า EC และ pH ยี่ห้อที่มีความแม่นยำและทนทาน แนะนำให้ใช้ยี่ห้อ Hanna ของอเมริกา ราคาค่อนข้างสูงแต่มีคุณภาพที่ดี

วิธีปลูกกัญชา
มิเตอร์วัดค่า กรดและด่าง | pH Meter and EC Meter
เครื่องวัดEC_TDS
เครื่องวัดEC_TDS
เครื่องวัดค่าph_hanna
เครื่องวัดค่าph_hanna
มิเตอร์วัดกรดด่างอุณหภูมิ | pH/EC/Temp Meter
มิเตอร์วัดกรดด่างอุณหภูมิ | pH/EC/Temp Meter

หรือจะเลือกใช้แบบที่คุณภาพดีราคาย่อมเยา 3 in 1 EC pH Temp และ 4 in 1 EC TDS pH Temp

วันที่ 11 ใบแท้ชุดที่ 2 เป็นใบ 3 แฉก เริ่มกางใบออกเต็ม

วิธีปลูกกัญชา
ใบแท้ชุดที่ 2 | Second Real leaves are enlarged
วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
ต้นกัญชา อายุ20วัน | 20 days old cannabis plant

วันที่ 20 ต้นโตเป็นพุ่ม

เริ่มสั่งเกตุเห็นใบไหม้เป็นจุด เนื่องจากต้องการทดสอบใช้ปุ๋ย ว่าหากใช้ปุ๋ยปลูกผักสลัดจะมีผลอย่างไร ซึ่งในปุ๋ยปลูกผักสลัดมีส่วนผสมของโพแทสเซียมอยู่มาก จึงทำให้เกิดอาการ โพแทสเซียมเป็นพิษ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการใบไหม้

วันนี้ทำการถ่ายสารละลายยออกทั้งหมด และเริ่มใช้ปุ๋ย Magic Bloom สูตร Vegetative สำหรับช่วงทำใบ

หากไม่ต้องการมีปัญหาเรื่องปุ๋ย ควรใช้ปุ๋ยสำหรับปลูกกัญชาโดยเฉพาะ ในบทความนี้ใช้ปุ๋ย Magic Bloom ที่มีธาตุอาหารบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่ตกตะกอน รากกัญชาสามารถดูดปุ๋ยไปใช้ได้รวดเร็ว

ปุ๋ย Magic Bloom แบ่งเป็น 2 สูตร คือสูตรสำหรับช่วงทำใบ และสูตรสำหรับช่วงทำดอก ซึ่งทั้งสองสูตรมีอัตราส่วนผสมธาตุอาหารแตกต่างกัน ควรใช้ปุ๋ยให้ตรงกับช่วงการปลูกเพื่อผลผลิตที่ดีที่สุด

Magic Bloom Cannabis Fertilizer solution ปุ๋ยกัญชา

วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
ปุ๋ยกัญชา Magic Bloom | Vegetative A
วิธีปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์
ปุ๋ยกัญชา Magic Bloom | Vegetative B
ปุ๋ยกัญชา Magic Bloom | Bloom A
ปุ๋ยกัญชา Magic Bloom | Bloom B
วิธีปลูกกัญชา
พ่นไอน้ำเพิ่มความชื้น | Increase humidity

วันที่ 23 หลังจากเปลี่ยนปุ๋ย

วันที่ 23 หลังจากเปลี่ยนใช้ปุ๋ย Magic Bloom ได้ 3 วัน ใบใหม่ที่ออกมาสมบูรณ์ดีปกติทุกอย่าง และโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

หากความชื้นในตู้ปลูกต่ำเกินไปให้ใช้เครื่องพ่นไอน้ำเพื่อเพิ่มความชื้น ถ้าความชื้นต่ำมาก จะทำให้ค่า VPD สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ต้นกัญชาคายน้ำมากเกินไปใบจะเหี่ยวและโตช้า

ช่วงทำใบ ใช้ไฟปลูกต้นไม้ มาซากิ รุ่น HP2F-AL ขนาด 2 ฟุต 24 วัตต์ จำนวน 4 หลอด เปิดไฟวันละ 20 ชั่วโมง ช่วงทำใบควรใช้แสงที่มีสเปคตรั้มสำหรับช่วงทำใบโดยเฉพาะ

จะทำให้ต้นกัญชาเติบโตได้ดี ทรงต้นสวยไม่ยืด จัดทรงได้ง่าย และเมื่อถึงช่วงเวลาทำดอกจึงใช้แสงที่มีสเปคตรั้มสำหรับช่วงทำดอกเสริมเข้าไป จะทำให้การใช้แสงมีประสิทธิภาพดีที่สุด

วิธีปลูกกัญชา
ต้นกัญชาช่วงทำใบ | Cannabis Leaf making period
ต้นกัญชาอายุ 41 วัน | 41 days old Cannabis

วันที่ 41 ช่วงแรกของการปลูก

กัญชาต้นนี้ไม่ได้ใช้เทคนิคในการเทรนต้นใดๆทั้งสิ้น ซึ่งจริงๆแล้วควรจะ ท็อปและจัดทรงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น แต่เนื่องจากตอนได้เมล็ดมาเข้าใจผิดว่าเป็นเมล็ดออโต้ จึงไม่ได้ทำการเทรนต้น

เพื่อป้องกันความผิดพลาดนี้ ผู้ปลูกกัญชาควรตรวจสอบเมล็ดกัญชาให้ดีว่าเป็นชนิดออโต หรือ โฟโต้ เมล็ดออโต้จะออกดอกเมื่อต้นโตเต็มที่ จึงไม่เหมาะกับการท็อปหรือตัดยอด แต่ถ้าเป็นเมล็ดโฟโต้ จะออกดอกเมื่อช่วงแสงเปลี่ยนเป็น 12/12 จึงเหมาะกับการเทรนต้นมากกว่า

ควรเทรนต้นกัญชา ตัดแต่งกิ่งให้ได้เหมือนในรูป ทำให้ต้นเตี้ย และมียอดหลายยอด เพราะกัญชาจะออกดอกที่ยอดทุกยอด (รูปนี้ปลูกในดิน)

ต้นกัญชาที่ผ่านการตัดแต่งกิ่ง | Pruned Cannabis
ต้นกัญชาอายุ 47 วัน | 47 days old Cannabis

วันที่ 47 ต้นกัญชาเริ่มมีความสูงมากขึ้น

ต้นกัญชาเริ่มมีความสูงมากขึ้น และใบมากขึ้น ควรทำการตัดยอดตรงกลางเพื่อไม่ให้ต้นกัญชาสูงเกินตู้ปลูก ทำการตัดแต่งใบขนาดใหญ่ออกเพื่อให้แสงส่องลงไปถึงด้านล่าง และทำให้อากาศถ่ายเทได้ดี

หลังจากตัดยอดและตัดใบออก จะเห็นได้ว่าทรงพุ่มมีความโล่งโปรงจนสามารถมองลงไปได้ถึงโคนต้น ซึ่งจะช่วยลดความชื้นที่สะสมอยู่ในทรงพุ่มป้องกันการเกิดโรคและเชื้อราต่างๆและ วิธีปลูกกัญชา แบบไฮโดรโปนิกส์ นั้นยังช่วยป้องกันเรื่องโรคและแมลงที่มากับดินได้ด้วย

วิธีปลูกกัญชา
หลังจากตัดยอดและแต่งกิ่ง | After cutting and pruning Cannabis
วิธีปลูกกัญชา
กัญชา 56 วันพร้อมทำดอก | 56 days old Cannabis ready to bloom

วันที่ 56 ใบใหม่ออกมาเต็มที่

ใบใหม่ออกมาเต็มที่ เปลี่ยนเวลาการเปิดปิดไฟ เพื่อเข้าสู่โหมดการทำดอก จากเดิมเปิดไฟวันละ 20 ชั่วโมง เป็น เปิด 12ชั่วโมง ปิด 12ชั่วโมง ทำการเปลี่ยนน้ำปุ๋ยเก่าออก

และเริ่มใช้ปุ๋ยใหม่ Magic Bloom สูตรทำดอก ปรับความเข้มปุ๋ยเป็น EC 1200us/cm pH 6.00 อุณหภูมิ ช่วงเปิดไฟ 20 องศา ความชื้น 50% VPD 1.16 kPa ช่วงปิดไฟ 18 องศา ความชื้น 60% VPD 0.82 kPa

กัญชา 56 วันพร้อมทำดอก | 56 days old Cannabis ready to bloom
วิธีปลูกกัญชา
กัญชา 56 วันพร้อมทำดอก | 56 days old Cannabis ready to bloom
ต้นกัญชาเริ่มออกดอก | Cannabis begins to bloom

วันที่ 85

วันที่ 85 หลังจากเปลี่ยนสู้โหมดทำดอกได้ 30 วัน ต้นกัญชาก็ออกดอกตามยอดและตามข้อใบต่างๆ

วันที่ 97 เพิ่มหลอดไฟ Masaki

วันที่ 97 เพิ่มหลอดไฟ Masaki สำหรับทำดอกที่เน้นแสงสีแดงช่วง 660nm 730 nm อีก 4 หลอด และเปลี่ยนแนวการวางหลอดไฟ โน้มกิ่งให้กระจายออกด้านข้างเพื่อให้ได้รับแสงอย่างทั่วถึง

ต้นกัญชาอายุ 97 วัน | 97 days old Cannabis
ดอกกัญชา | Cannabis flower
ดอกกัญชา | Cannabis flower
วิธีปลูกกัญชา
ดอกกัญชา | Cannabis flower
วิธีปลูกกัญชา
ดอกกัญชา | Cannabis flower

วิธีสังเกตุว่าถึงเวลาตัดหรือยัง

ไตรโคม ขาวขุ่น 100% | 100% Trichomes Milky White
ไตรโคม ขาวขุ่น70% น้ำตาล30% | Trichomes Milky White 70%, Brown 30%

ให้สังเกตุที่สีของไตรโคม ถ้ายังเป็นสีใสๆ ยังใช้ไมได้ ต้องเป็นสีขาวขุ่น 70% และน้ำตาล30% สำหรับสายพันธุ์อินดิก้า เมื่อไตรโคมขาวขุ่นทั้งหมดและเริ่มมีสีน้ำตาลเล็กน้อย

ให้ถ่ายสารละลายออกทั้งหมด และปลูกเลี้ยงต่อด้วยน้ำเปล่าไปตลอดจนถึงขั้นเก็บเกี่ยว จะเป็นการช่วยให้ต้นกัญชาให้ธาตุอาหารไปจนหมด ทำให้ได้กัญชาที่มีกลิ่นหอมขึ้น รสชาติดีขึ้น

วันที่ 114 เมื่อไตรโคมเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น 70% และน้ำตาล30% ก็ถึงเวลาตัด

ดอกกัญชาพร้อมเก็บเกี่ยว | Cannabis Ready To Harvest
วิธีปลูกกัญชา
ดอกกัญชาพร้อมเก็บเกี่ยว | Cannabis Ready To Harvest
ดอกกัญชาพร้อมเก็บเกี่ยว | Cannabis Ready To Harvest
ดอกกัญชาพร้อมเก็บเกี่ยว | Cannabis Ready To Harvest

หลังจากตัดและทริมใบออกเรียบร้อย ให้นำไปตากในตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ห้ามถูกแสง วิธีการตากและบ่ม จะอธิบายในบทความต่อไป

ดอกกัญชาแห้ง

ดอกกัญชาหลังจากตัดและทริมใบ | Cannabis after cutting and trim
วิธีปลูกกัญชา
ตากดอกกัญชา | Dried cannabis flowers
วิธีปลูกกัญชา
โหลบ่มกัญชา | Cannabis aging jar
วิธีปลูกกัญชา
ดอกกัญชาแห้งหลังจากบ่มเรียบร้อย | Cannabis flower has dried after it has matured

หลังจากทำการบ่มเรียบร้อยแล้ว จะได้กัญชาที่พร้อมใช้งาน ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการปลูกในรอบนี้ได้น้ำหนักดอกแห้งทั้งสิ้น 190 กรัม รวมระยะเวลาการปลูกทั้งสิ้น 114 วัน ใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด 998 หน่วย

Link :  สารสำคัญในกัญชามีอะไรบ้าง

ข้อดีของการปลูกกัญชาแบบ ซับสเตรท (ปลูกในวัสดุปลูก)

 1. รากจะแพร่กระจายไปทั่ววัสดุปลูก ช่วยยึดลำต้นไม่ให้โค่นล้มได้ง่าย
 2. รากได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอทำให้ระบบรากเจริญเติบโตได้เต็มที่และแข็งแรงสามารถดูดธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้น
 3. ลดการเกิดปัญหารากเน่า
 4. ได้ผลผลิตสูง ดอกใหญ่ น้ำหนักดี
 5. รากมีขนาดใหญ่ เหมาะกับผู้ปลูกที่ต้องการใช้รากทำยา
 6. ถอดรากออกจากวัสดุปลูกและทำความสะอาดได้ง่าย
วิธีปลูกกัญชา
รากกัญชา | Cannabis root

สรุป วิธีการปลูกกัญชา

 1. การปลูกกลางแจ้ง ลงทุนน้อย เริ่มต้นง่ายแต่จบยาก ควบคุมสภาพแวดลอมไม่ได้ต้องรอฤดูการ 1 ปีให้ผลผลิตรอบเดียว ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ยาก
 2. การปลูกในร่ม ลงทุนสูง เริ่มต้นยากแต่จบง่าย ควบคุมสภาพแวดล้อมได้ทุกอย่างไม่ต้องรอฤดูการ 1 ปีสามารถให้ผลผลิตได้หลายรอบ ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ง่าย
 3. ปลูกในดิน ลงทุนน้อย แต่ถ้าจะให้ผลผลิตดีต้องลงทุนสูงขึ้นในการบำรุงดินใส่ปุ๋ย จัดการโรคที่มากับดินได้ยาก
 4. ปลูกแบบไม่ใช้ดิน ลงทุนสูง จัดการธาตุอาหารได้ง่าย เติบโตอย่างรวดเร็วให้ผลผลิตสูงต้องการความใส่ใจมากในช่วงแรกของการศึกษา
 5. การปลูกในดินและไม่ใช้ดินนั้น สามารถปลูกได้ทั้งกลางแจ้งและในร่ม แล้วแต่ผู้ปลูกจะเลือกใช้วิธีการไหน
วิธีปลูกกัญชา แต่ละวิธีนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ผู้ปลูกควรเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม งบประมาณ ความถนัด และความชอบของตนเองซึ่งจะทำให้ผู้ปลูกมีความสุข และสนุกกับการปลูกกัญชา เมื่อผู้ปลูกมีความสนุกกับการปลูกจะเป็นแรงผลัดดันให้ผู้ปลูกแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นไปเรื่อยๆตามประสบการณ์และความรู้ของผู้ปลูก

บทความน่าสนใจ: ไรแดง ในกัญชา

สรุป วิธีการปลูกกัญชา แบบไฮโดรโปรนิกส์

 1. เลือกเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ต้องการ ควรซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และควรใช้เมล็ดเพศเมีย
 2. จัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ทั้งอุณหภูมิ ความชื้น แสง และปริมาณ Co2
 3. ใช้วิธีปลูกแบบผสม คือใช้ทั้งระบบซับสเตรท และไฮโดรโปนิกส์
 4. เพาะเมล็ดด้วยน้ำเปล่า ไม่ต้องแช่เมล็ดก่อนเพาะ
 5. หลังจากเมล็ดงอกและมีใบแท้ ให้เติมปุ๋ยที่ความเข้มข้น 800us/cm pH 6.2
 6. ช่วงทำใบเปิดไฟ 20 ชั่วโมง อุณหภูมิตอนเปิดไฟ 25 องศา ความชื้น 70% ตอนปิดไฟ 23 องศา ความชื้น 75%
 7. ความเข้มข้นปุ๋ยช่วงทำดอก 1200 us/cm pH 6.0
 8. ช่วงทำดอกเปิดไฟ 12 ชั่วโมง อุณหภูมิช่วงตอนเปิดไฟ 20 องศา ความชื้น 50% ตอนปิดไฟ 18 องศา ความชื้น 60%
 9. สังเกตุไตรโคมมีสีขาวขุ่น 100% เริ่มมีสีน้ำตาล ให้เปลี่ยนสารละลายเป็นน้ำเปล่า
 10. สังเกตุไตรโคมมีสีขาวขุ่น 70% สีน้ำตาล30% จึงจะตัด
 11. หลังจากตัดแล้วให้แต่งกิ่ง ตัดใบออกให้หมดให้เหลือแต่ดอก
 12. นำดอกไปตากในตู้ความคุมอุณหภูมิและความชื้น
 13. นำดอกที่ตากแล้วไปบ่มในโหล
 14. เมื่อบ่มเสร็จแล้วจึงนำดอกไปใช้งาน
วิธีปลูกกัญชา