นโยบายการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่ง

  1. บริษัทจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ และยืนยันยอดการชำระเงินแล้วเท่านั้น
  2. สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 1-3 วันหลังจากได้รับการยืนยันยอดการชำระเงิน
  3. สินค้าจะถูกจัดส่งทาง ไปรษณีย์ไทย หรือเคอรี่เอ็กซ์เพรส และแจ้งเลขที่จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบทางอีเมลที่แจ้งไว้กับทางบริษัท
  4. หากไม่ได้รับสินค้า หลังจากแจ้งเลขที่จัดส่งสินค้าภายใน 3 วัน ให้ติดต่อกับทางบริษัทเพื่อติดตามการจัดส่งสินค้ากับทางบริษัทขนส่งต่อไป