โรงงานผลิตหลอดไฟLED

โรงงานผลิตหลอดไฟ LED

โรงงานผลิตหลอดไฟ LED Masaki พาชมโรงงานผลิตหลอดไฟ LED ในคลิปนี้เป็นขั้นตอนการวางเม็ดชิพ LED ลงบนแผ่น PCB (แผ่นวงจรหลอดไฟ) โดยเครื่องจักรอัตโนมัติ หลังจากกระบวนการนี้ จะเป็นการเชื่อมโดยเครื่องอบความร้อนต่อไป