วิธีเพาะผักสลัด

เพาะเมล็ดผักสลัด ปลูกผักด้วยวิธีเพาะเมล็ดในฟองน้ำ

เพาะเมล็ดผักสลัด เป็นขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับการปลูกผักสลัด  ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้ต้นกล้าแข็งแรงและเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ จึงเป็นขั้นตอนที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษ

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการ เพาะเมล็ดผักสลัด

  • ถาดเพาะเมล็ด หรือภาชนะอื่นที่สามารถใส่น้ำได้
  • ฟองน้ำ ถ้าเป็นฟองน้ำสำหรับเพาะเมล็ด  ที่ฟองน้ำจะถูกตัดเป็นร่อง สำหรับใส่เมล็ดให้เรียบร้อย
  • ไม้จิ้มฟัน ใช้สำหรับเขี่ยเมล็ด
  • เมล็ดผักสลัดที่ต้องการปลูก เมล็ดผักสลัดจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ เมล็ดแบบพอก และเมล็ดแบบที่ไม่ได้พอก
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ การเพาะเมล็ดผักสลัด
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ การเพาะเมล็ดผักสลัด

ขั้นตอนการ เพาะเมล็ดผักสลัด

  • ราดน้ำใส่ฟองน้ำจนทั่วทั้งแผ่น
  • บีบนวดฟองน้ำเพื่อให้ฟองน้ำดูดน้ำขึ้นมา
  • ใส่เมล็ดลงไปในฟองน้ำ ถ้าเป็นเมล็ดแบบไม่ได้เคลือบ ให้ใส่ด้านที่รากจะงอกลงไปในฟองน้ำ สำหรับเมล็ดแบบเคลือบ ให้วางเมล็ดในแนวนอนเพราะเราไม่ทราบว่ารากจะงอกทางด้านไหนถ้าเป็นผักที่มีลำต้นสูง เช่นผักชี ร๊อคเกต เราสามารถเพาะเมล็ดได้หลายเมล็ดในฟองน้ำ 1 ก้อน ในคลิปนี้คือเมล็ดร๊อคเกต เราจะเพาะ 4 ต้นต่อฟองน้ำ 1 ก้อน โดยใส่ไปในร่องกากบาททั้งสี่ด้านจนครบ  ใส่เมล็ดจนครบตามจำนวนที่ต้องการ ถ้าหากเราใส่เมล็ดกลับด้าน เวลาต้นกล้างอก รากจะชี้ขึ้นด้านบน ทำให้ต้นกล้าต้องเสียเวลากลับตัวเอารากลงมา และลำต้นจะยืด ต้นกล้าไม่แข็งแรง
  • ราดน้ำจนทั่วฟองน้ำ
  • ใช้มือตบๆที่ผิวฟองน้ำเพื่อให้ฟองน้ำดูดน้ำจนชุ่ม
  • นำไปไว้ในที่ ที่โดนแสงแดดรำไรหากโดนแดดจัดต้นกล้าอาจจะตายได้ ในคลิปนี้จะให้แสงด้วย ไฟปลูกต้นไม้ Masaki โดยเปิดไฟให้ได้รับแสงวันละ 16 ชั่วโมง หมดกังวลว่าต้นกล้าจะตายเนื่องจากแดดจัดเกินไป หรือต้นกล้าจะยืดเนื่องจากไม่ได้รับแสงแดด