วัตต์มิเตอร์ (เครื่องวัดการกินไฟ)

390฿

  • ใช้กับระบบไฟ 220V 50Hz
  • ทนกระแสได้ 220V 16A
  • แสดงผล วัตต์ 0-9999 วัตต์
  • แสดงผล เวลา 0วินาที ถึง 9999 วัน
  • แสดงผลแรงดันไฟ 0-9999 โวลต์
  • แสดงผลกระแสไฟ 0-16 แอมป์
  • แสดงผล ความถี่ 0-9999 เฮิร์ต
  • ตั้งอัตราคำนวณค่าไฟได้ 0-99.99 บาท/kwh
หมวดหมู่:
วัตต์มิเตอร์
วัตต์มิเตอร์ (เครื่องวัดการกินไฟ)