เครื่องวัดความหวาน

900฿

เครื่องวัดความหวาน และดีกรีแอลกอฮอล์ ช่วงค่าการวัด Brix : 0-40%Brix ช่วงค่าการประเมินดีกรีแอลกอฮอล์ : ‍‍0-25%Vol ความละเอียด Brix : 0.2%, แอลกอฮอล์ 0-2% ค่าความคลาดเคลื่อน Brix : ±0.2%,แอลกอฮอล์ ±0-2%

เครื่องวัดความหวาน
เครื่องวัดความหวาน

900฿

รหัสสินค้า: 01-TEST-BRIX-00 หมวดหมู่: