สารอาหาร

200฿

  • ปุ๋ย A –B แกลอนละ 1 ลิตร
  • ธาตุอาหารบริสุทธิ์ไร้สารปนเปื้อน ดูดซึมไว
  • อัตราส่วนธาตุอาหารเหมาะสำหรับผักสลัด
  • จุลธาตุคีเลต ไม่ตกตะกอน พืชสามารถนำไปใช้ได้ 100%

สารอาหาร A-B คือสารอาหารที่พืชจำเป็นต้องใช้ในการเจริญเติบโต ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารลอง และจุลธาตุต่างๆ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เป็นสูตรของแต่ละบริษัทที่จะคิดค้นทดลองออกมาจนเป็นที่น่าพอใจ

สินค้าหมดชั่วคราว

รหัสสินค้า: 01-PACK-GALLON-00 หมวดหมู่: