ไทมเมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ

450฿

  • ไทมเมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ
  • ใช้กับระบบไฟ 220V 50Hz
  • ทนกระแสได้ 220V 15A
  • เต้าเสียบแบบ 2 ขาแบน ขาเสียบ 2 ขาแบน
  • เลือกใช้งานได้ทั้งแบบให้เปิดปิดอัตโนมัติ / ‍‍เปิดปิดตามต้องการ / สุ่มเปิดปิด
  • มีแบตเตอร์รี่ในตัว หากไฟดับไม่ต้อง โปรแกรมใหม่
  • ตั้งโปรแกรม เปิด-ปิด ได้ 10 ครั้ง ต่อวัน
  • สามารถโปรแกรมให้ทำงานซ้ำทุกวัน / วันเว้นวัน / หรือตามวันที่ต้องการได้
  • ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 นาที/เดือน
รหัสสินค้า: 01-CONT-TIMER-00 หมวดหมู่:
ไทมเมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ